BHS

U Gradu Bihaću počinje drugi ciklus uvođenja CAF modela i pilotiranje projekta sa UNDP BiH

Dana 13.03.2023. godine,  je u prostorijama Gradske uprave Grada Bihaća, između direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH, gosp. Begić Refika i Gradonačelnika Grada Bihaća, gosp. Sedić Elvedina, potpisan Sporazum o implementaciji drugog ciklusa samoprocjene uz pilotiranje CAF modela za jedinice lokalne samouprave (JLS)

Ovo je aktivnost koju Agencija pokreće u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 89/22) o odobravanju Planskog dokumenta o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BiH 2022-2024, te u okviru projekta MEG 2 (Tehnička pomoć projketa općinskog okolišnog upravljanja)  koji zajednički finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

U drugoj fazi samoprocjene, uz stručnu pomoć Agencije, radit će se na pilotiranju primjene izrađenog  Modela CAF za JLS u BiH koji osim CAF metodologije kao dodatak koristi i pomoćni alat sa unaprijed definisana 43 indikatora, koji pomaže JLS da dodatno kvantificiraju i validiraju rezultate svog rada. Zahvaljujući ovom alatu, CAF (samo)procjene u JLS će biti obogaćene i dodatnim fokusom na rezultate rada koji će biti komplementarni sa osnovnim fokusom CAF-a na unapređenje rada organizacija. 

Cilj ovakvog projekta jeste podržati proces organizacionog unapređenja i modernizacije administracije kroz uvođenje odabranih modela za upravljanje kvalitetom u organima državne službe čime se podiže opći nivo organizacione efikasnosti, povećava nivo kvalitete usluga i zadovoljstvo korisnika usluga javne uprave, a što je u skladu sa Akcionim planom strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i gore navedenim Planskim dokumentom.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

191
POPULARNO
;