BHS

U Travniku održan program stručnog usavršavanja u oblasti Stvarnih prava

U okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, u Travniku je  24. februara 2024. godine realizovan program stručnog usavršavanja na temu Stvarna prava i stvarna prava u praksi.

Tokom ove edukacije učesnici su imali priliku upoznati se i diskutovati o sljedećem

o sadržaju i načinu primjene Zakona o stvarnim pravima i svih njegovih instituta

o načinu postupanja u slučaju kolizije Zakona sa drugim važećim propisima

o odnosu Zakona sa Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom 

o obavezama koje im nalaže Zakon u pogledu njihove primjene

Iskazan je poseban interes za rješavanje nedoumica koje se odnose na raspolaganje državnom imovinom na nivou jedinica lokalne samopuprave sa kojima se, zbog nedostatka propisa u ovoj oblasti, susreću zaposleni u svakodnevnom radu.  

Analizom sudskih odluka i konkretnih primjera iz prakse, realizator ovog programa je zajedno sa učesnicima utvrdio moguća optimalna rješenja, do donošenja potrebnih propisa.

Prema povratnim informacijama učesnika, program je uglavnom ispunio njihova očekivanja i stečena znanja će moći primijeniti u svakodnevnom radu. 


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

74
POPULARNO
;