BHS

Usvojen Izvještaj i Plan rada Agencije za državnu službu Federacije BiH za 2023. godinu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 350. sjednici od 09.02.2023. godine usvojila Izvještaji o radu za prošlu godinu i godišnji Plan rada Agencije za državnu službu Federacije BiH.

Sastavni dio godišnjeg Plana rada Agencije čine: 

a) Opći program stručnog usavršavanja za 2023. godinu;  

b) Posebni program stručnog usavršavanja za 2023. godinu; 

c) Program stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike za 2023. godinu; 

d) Program stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave za 2023. godinu. 

Programe stručnog usvavršavanja za 2023. godinu možete pogledati na: https://hrm.adsfbih.gov.ba/# 

 


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

183
POPULARNO
;