BHS

Održana CAF radionica za prioritizaciju aktivnosti

Agencija za državnu službu Federacije je 03. februara 2023. godine organizovala jednodnevnu radionicu za prioritizaciju utvrđenih aktivnosti za unapređenje. Ova predionica predstavlja jednu od faza u implementaciji CAF modela u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Članovi imenovane Radne grupe  Federalne uprave za inpskecijske poslove su, kroz jednodnevnu interaktivnu radionicu, izvršili prioritizaciju aktivnosti koje su definirane u okviru prethodno implementirane samoprocjene, te postignutog konsenzusa unutar grupe.

Na osnovu prioritiziranih aktivnosti članovi radne grupe će u narednom periodu raditi na sačinjavanju CAF – Akcionog plana.

Agencija za državnu službu Federacije BiH aktivno radi na realizaciji aktivnosti definisanih Planskim dokumentom o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BIH 2022-2024 koji je usvojen od strane Vlade Federacije BiH, te pružanju stručne pomoći organima uprave prilikom implementacije CAF modela upravljanja. 

Više informacija o CAF modelu možete saznati na našoj web stranici: www.hrm.adsfbih.gov.ba.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;