BHS

Održano dvodnevno mentorstvo u Gradu Livno

Program stručnog usavršavanja za Grad Livno na temu „Izrada trogodišnjeg i godišnjeg plana rada“ održan je 02. i 03. februara 3023. godine.

Mentorstvo je uključilo 24 polaznika, zaposlenike Grada Livno, koji su direktno povezani sa izradom predmetnih planova. 

Na ovoj interaktivnoj radionici obrađen je planirani sadržaj, a polaznici su kao rezultat rada naveli da su dobili nacrte trogodišnjeg i godišnjeg plana kvalitetno i u zakonskim rokovima, da su obučeni za njihovu izradu, da im je za kratko vrijeme sve postalo mnogo jasnije, te  da bi bez mentorstva cio proces duže trajao, a i kvalitet bi bio upitan.

Cjelokupan sadržaj mentorstva 93,75% polaznika je ocijenilo ocjenom 5 (pet).

Pažnja i učešće polaznika su cijelim tokom bili izrazito veliki. Da je mentorstvo bilo u skladu sa njihovim očekivanjima navelo je 81,75% polaznika, te da su im ispunjena očekivanja u potpunosti izjasnilo se 87,50% polaznika.

Tokom prezentacije sadržaja i praktičnog rada postavljen je veliki broj pitanja i iznesene dileme iz prakse, koje je mentorica  rješavala sa polaznicima, odnosno usmjeravala ih da sami dođu do ispravnih ili optimalnih rješenja.

Zaključak radionice je da se nacrti dokumenata dovrše/dopune po službama, objedine, te da se polovinom februara mentorica ponovo uključi u rad zbog finalizacije dokumenata, koje će organ dalje staviti u proceduru.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;