BHS

Izvještaj o evaluaciji Strategije za obuku i usavršavanje državnih službenika u FBiH 2011-2015

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;