BHS

Izvještaj o evaluaciji postignuća u primjeni Strategije obuke za JLS u FBiH 2011-2015

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;