BHS

Anketa o zadovoljstvu i dobrobiti zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH

Root Admin

Aktuelni događaji

06. Feb 2024 12:17

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u državnoj službi“ koji realizuje Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA), provodi Anketu o zadovoljstvu i dobrobiti zaposlenih u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Realizovani programi stručnog usavršavanja za zaposlenike Općine Vareš i zaposlenike organa u USK

Root Admin

Aktuelni događaji

02. Feb 2024 12:36

U prostorijama Općine Vareš, jučer je realizovan program stručnog usavršavanja iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole za ciljnu grupu zaposlenika Općine Vareš. Istog dana, putem Zoom platforme je realizovan program stručnog usavršavanja i za zaposlenike organa državne službe u Unsko – sanskom kantonu.

Programu FUK - osnove upravljačke odgovornosti prisustvovalo više od 80 učesnika

Root Admin

Aktuelni događaji

02. Feb 2024 09:05

Putem Zoom platforme realizovan je program stručnog usavršavanja pod nazivom Finansijsko upravljanje i kontrola – osnove upravljačke odgovornosti za ciljnu grupu rukovodećih državnih službenika i šefova unutrašnjih organizacionih jedinica organa državne službe Federacije BiH

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

205
POPULARNO
;