BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Tešanj, planira realizaciju In house programa stručnog usavršavanja na temu: “ Sloboda pristupa informacijama“. 

Mjesto i datum održavanja: Tešanj, prostorije Općine Tešanj, 28.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 sati

Ciljna grupa: Zaposlenici Općine Tešanj

Cilj: Sticanje znanja zaposlenika za pravilnu primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama, posebno u pogledu njihovih obaveza i odgovornosti.

Metodološki pristup: Predavanje uz PPT prezentaciju, primjeri iz prakse, odgovori na pitanja, diskusija.

Važno - Način prijavljivanja: 

1. Pravo učešća imaju zaposlenici Općine Tešanj koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s  

Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/   

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave: 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena:

Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijavu je: 21.06.2024. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba