BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: Upravljanje društvenim mrežama

Mjesto i datum održavanja: Online,  25.04.2024. godine sa  početkom od 10:00 sati 

Ciljna grupa: Zaposlenici organa uprave u Federaciji BiH na pozicijama službenika koje se bave komunikacijama i odnosima s javnošću

Sadržaj programa:

 • Najvažnije informacije o društvenim mrežama
 • Šta je i upravljanje društvenim medijima?
 • Strategija sadržaja društvenih medija (šta predstavlja i zašto je važna)
 • Uloga i važnost jedinstvenog pristupa i nastupa na društvenim mrežam
 • Zašto koristiti društvene mreže? Postavljanje SMART ciljeva
 • Najbolji alati za upravljanje društvenim medijima 
 • Kako upravljati profilima na društvenim mrežama
 • Pronalaženje ciljne publike na društvenim mrežama
 • Zamke društvenih mreža i najčešće greške
 • Kreiranje sadržaja na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Linkedin )
 • Šta je analitika društvenih medija? Analiza učinka i analitika publike
 • Google Analytics

Cilj programa  je upoznavanje polaznika sa osnovama i mogućnostima društvenih mreža, te načinima upravljanja istim

Metodološki pristup: Predavanje uz vizuelnu i praktičnu prezentaciju i zajednički rad sa učesnicima, analiziranje-komentiranje.

Važno - Način prijavljivanja: 
1. Pravo učešća imaju državni službenici u organima državne službe u Federaciji BiH koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.   Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.
Posebna napomena za kreiranje korisničkog naloga za državne službenike sa područja Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona:
Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 
1. Organi državne službe ŽZH ili
2. Organi državne službe PŽ/PK
Nakon odabira 1 ili 2 opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.
2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 
3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.
4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.
5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave: 
Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijave je: 15.04.2024. godine

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila velida.medanovic@adsfbih.gov.ba