BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u skladu sa potpisanim Memorandumom o razumijevanju i  saradnji između Agencije za državnu službu Federacije BiH i Caritas Švicarske, planira realizaciju dvodnevnog programa stručnog usavršavanja na temu „Praktična primjena Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH“. 

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, 27. i 28. februar 2024. godine.

Ciljna grupa: Uposlenici jedinica lokalne samouprave koji rade u jedinicam za lokalni ekonomski razvoj i predstavnici razvojnih agencija.

Sadržaj programa:

Pregled zakonskih obaveza 

Proces planiranja i izvještavanja

Implementacija strategije

Proces evaluacije

Strateški razvoj – od formalnog do suštinskog procesa

Strateško i prostorno planiranje – pogled u budućnost

Ciljevi vs Očekivani ishodi

Povećati nivo znanja, praktične primjene i poboljšati proces strateškog planiranja kada je riječ o primjeni Zakona, te o trendovima koji slijede u ovom procesu. 

JLS će imati mogućnost primjeniti (bolja) rješenja u procesu strateškog planiranja i izvještavanja, te se pripremiti za procese strateškog razvoja koji slijede.

Važno - Način prijavljivanja: 

1.Pravo učešća imaju zaposlenici jedinica lokalne samouprave i razvojnih agencija, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.   Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3.Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on line platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijavu je: 22.02.2024. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba i na broj telefona: 033/251-751.