BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, planira realizaciju In house programa stručnog usavršavanja na temu: “Engleski jezik A2 nivo“. 

Mjesto i datum održavanja: Online putem ZOOM platforme dvije blok nastavne jedinice dva puta sedmično (ponedjeljak i srijeda) u ukupnom trajanju od 6 nastavnih jedinica, u periodu od 19.02. do 26.02.2024. godine, sa početkom u 8:00 sati.

Ciljna grupa: Zaposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Svrha programa je unaprijediti vještine  korištenja engleskog jezika kako u komunikaciji tako i u pismu;

Metodološki okvir: Interaktivne metode, kviz, testovi, audio i video datoteke i učenje kroz praktičnu primjenu znanja (learning by doing).


Važno - Način prijavljivanja: 

1.Pravo učešća imaju zaposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.   Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3.Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije.

Krajnji rok za prijavu je: 14.02.2024. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/251-751.