BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru programa stručnog usavršavanja ''Upravljanje imovinom JLS i prostorno planiranje'', predviđenog u Programu stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave, planira realizaciju jednodnevnog programa “Stvarna prava i stvarna prava u praksi“ . 

Mjesto i datum održavanja: Travnik, 27.02.2023. godine

Sadržaj: 

Novi pravni režim nekretnina u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj: 66/13, 100/13) i pregled svih njegovih instituta

Primjena Zakona o stvarnim pravima u svjetlu neusklađenosti ostalih važećih zakona i izostanku donošenja ostalih relevantnih propisa

Primjena Zakona o stvarnim pravima u svjetlu Zakona o zabrani rapolaganja državnom imovinom

Metodološki pristup: Izlaganje; diskusija; grupni rad; vježbe.

Ciljna grupa: Zaposlenici jedinica lokalne samouprave za imovinsko-pravne odnose i katastar nekretnina, opću upravu, prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoline, te urbanizma, kao i zaposlenici jedinica lokalne samouprave u službama za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, urbanizma, zemljišno-knjižnih ureda, općinski pravobranioci i osoblje pravobranilaštava, te ostali zaposlenici JLS i organa uprave u FBiH, koji u procesu prijave ukažu potrebu za pohađanjem ove obuke, a opis njihovog radnog mjesta je direktno ili indiretno tretira predmetnu problematiku.

Očekivani ishodi: Polaznici su upoznati o sadržaju i načinu primjene Zakona o stvarnim pravima i svih njegovih instituta; Polaznici su upoznati i kapacitirani o načinu postupanja u slučaju kolizije Zakona sa drugim važećim propisima i odnosu Zakona sa Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom; Polaznici su upoznati o obavezama koje im nalaže Zakon u pogledu njihove primjene.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici, koje imenuju rukovodioci organa državne službe i koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, polaznici će dobiti obavijest putem e-mail adrese i mogu izvršiti online prijavu na predmetni događaj.

Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće u ovoj radnoj posjeti.

Obavijest polaznicima i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. Polaznicima programa Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji.

Napomena: Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba i na broj telefona: 033/251-751.


Opšte informacije

Broj posjeta

582

Broj prijava

42

Realizatori programa

1. Larisa Velić

Koordinatori programa

1. Sanela Tojaga


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti