BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Tešanj, planira realizaciju jednodnevnog programa stručnog usavršavanja iz oblasti prekršajnog prava na temu „Prekršajni postupak u praksi“.

Mjesto i datum održavanja: Tešanj, 06. oktobar 2023. godine

Ciljna grupa: Inspektori jedinica lokalne samouprave i kantonalnih organa uprave Zeničko – dobojskog kantona

Sadržaj programa: 

- prekršajni postupak u praksi, 

- nedostaci i greške prilikom kreiranja prekršajnog naloga, 

- praksa prekršajnih sudova i sudsko odlučivanje vezano za izdate prekršajne naloge inspekcijskih organa.

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju inspektori jedinica lokalne samouprave i kantonalnih organa uprave ZDK, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one realizatore koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 02. oktobar.2023. godine

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on line platformi koja je u vlasništvu Agencije.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba i na broj telefona: 033/407-388.


Opšte informacije

Broj posjeta

107

Broj prijava

0

Realizatori programa

1. Diana Ružić

2. Nikola Mlakić

Koordinatori programa

1. Amina Bajraktarević


Prijavite se


Posljednje novosti