BHS

Detaljan opis

U skladu sa aktivnostima predviđenim Sporazumom zaključenim između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Agencije za državnu službu Federacije BiH od 20.07.2023. godine, o implementaciji projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama u BiH“, koji je finansiran od strane Republike Slovačke, a implementiran od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju dvodnevnog programa stručnog usavršavanja na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola“. 

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, 21. i 22. septembar 2023. godine

Ciljna grupa: 

Primarna ciljna grupa: Imenovani FUK koordinatori općinskih i gradskih organa uprave regionalnog lokaliteta Ilidža, kojeg čine: Općina Breza, Općina Centar Sarajevo, Grad Goražde, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Jablanica, Grad Konjic, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Olovo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vareš, Grad Visoko, Općina Vogošća, Grad Sarajevo, Općina Foča – Ustikolina, Općina Pale – Prača.

Sekundarna ciljna grupa: rukovodeći državni službenici općinskih i gradskih organa uprave regionalnog lokaliteta Ilidža 

Sadržaj programa: 

- 21. septembar 2023. godine - prvi dan programa stručnog usavršavanja – Osnove o finansijskom upravljanju i kontroli,

- 22. septembar 2023. godine - drugi dan programa stručnog usavršavanja – Mapiranje poslovnih procesa i Upravljanje rizicima,

Način prijavljivanja: 

1. Pravo učešća imaju isključivo zaposlenici iz gore opisane ciljne grupe, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one realizatore koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 15.09.2023. godine.

Obavijest polaznicima i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. Polaznicima programa Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji.

Napomene: 

Agencija snosi troškove noćenja za polaznike programa, ukoliko je mjesto prebivališta polaznika udaljeno 120km i više od mjesta održavanja programa stručnog usavršavanja.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti.

Za eventualna pitanja, kontakt putem e-mail adresa  obuka@adsfbih.gov.ba i amina.bajraktarevic@adsfbih.gov.ba