BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru VI ciklusa Programa stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike planira realizaciju zadnjeg modula za tematske cjeline: " Javni nastup i odnosi s medijima i Strateško upravljanje ljudskim resursima“

Mjesto i datum održavanja: Vlašić (općina Travnik), u periodu 18-21 septembar 2023. godine

Sadržaj modula: 

Javni nastup i odnosi s medijima 

Moderan koncpet razvoja ljuskih resursa

Praćenje učinka i vrednovanje radne uspješnosti

Izgradnja organizacione kulture

Ciljna grupa: Redovni polaznici VI ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe u FBiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 13.09.2023. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba   i na broj telefona: 033/251-751.


Opšte informacije

Broj posjeta

409

Broj prijava

19

Realizatori programa

1. Zijada Rahimić

2. Vlasta Perla

3. Samra Ljuca

4. Nadja Lutvikadić-Fočo

Koordinatori programa

1. Fazila Sivro


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti