BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave planira realizaciju jednodnevnog programa stručnog usavršavanja na temu „Upis u matičnu knjigu rođenih s osvrtom na Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku“.

Mjesto i datum održavanja: Mostar, 21. septembar 2023. godine

Primarna ciljna grupa: Matičari; voditelji upravnih postupaka u općinskim/gradskim službama, organu starateljstva i kantonalni inspektori u oblasti matičnih knjiga.

Sekundarna ciljna grupa: Voditelji upravnih postupaka na poslovima rješavanja u pitanjima iz oblasti matičnih knjiga, ličnog imena, državljanstva u kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova

Metodološki pristup: Izlaganje uz Power Point prezentaciju, analiziranje-komentiranje, razgovor, slučajevi iz prakse.

Sadržaj programa: 

MODUL 1: Upis u matičnu knjigu rođenih i primjena Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku: Aktuelnosti u oblasti matičnih knjiga; upis u matičnu knjigu rođenih; osnovna pravila upisa činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih; Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku – utvrđivanje mjesta i vremena rođenja; prijedlog za utvrđivanje vremena i mjesta rođenja; sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH po porijeklu; upis u matičnu knjigu rođenih na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih inozemnog organa.

MODUL 2: Određivanje ličnog imena: Određivanje i upis ličnog imena u matičnu knjigu rođenih; pružanje pomoći stranci prilikom podnošenja zahtjeva za upis u matičnu knjigu rođenih; Zakon o matičnim knjigama i Zakon o ličnom imenu sa aspekta određivanja i upisa ličnog imena u matičnu knjigu rođenih; nadležnost i postupanje Centra za socijalni rad po pitanju određivanja i upisa ličnog imena ;nadležnost i postupanje općina i gradova po pitanju određivanja i upisa ličnog imena;

MODUL 3: Posebna pitanja koja se odnose na rješavanje slučajeva iz prakse po pitanjama općina i gradova uz izlaganje upravne i sudske prakse.

Važno- Način prijavljivanja:

1.Pravo učešća imaju zaposlenici jedinica lokalne samouprave u FBiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one realizatore koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 18.09.2023. godine ili do popune grupe.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba   i na broj telefona: 033/251-751.