BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općine Bužim, planira realizaciju jednodevnog programa stručnog usavršavanja na temu “Javne nabavke sa osvrtom na posljednje izmjene Zakona o javnim nabavkama“.

Mjesto i datum održavanja: Bužim, 31. maj.2023. godine

Ciljna grupa: Zaposlenici Općine Bužim koji obavljaju poslove u vezi provođenja javnih nabavki, članovi Komisija, stručni saradnici u ugovornim organima koji pripremaju i učestvuju u izradi tenderske dokumentacije, Općinski pravobranilac i predstavnici JU Centar za socijalni rad i JU Centar za kulturu

Svrha događaja omogućiti uvid u cjelinu sistema javnih nabavki sa osvrtom na posljednje izmjene Zakona o javnim nabavkama

Važno – Način prijavljivanja

1. Pravo učešća imaju zaspolenici organa navedenih u ciljnoj grupi, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

Obavještenje o statusu prijave

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 29.05.2023. godine.

Napomene: Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba


Opšte informacije

Broj posjeta

102

Broj prijava

0

Realizatori programa

1. Dragana Kovačević

Koordinatori programa

1. Amina Bajraktarević


Prijavite se


Posljednje novosti