BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Porezne uprave Federacije BiH, planira realizaciju jednodevnog mentorstva na temu “Trogodišnje i godišnje planiranje i usklađenost sa strateškim ciljevima“.

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo, 31. maj.2023. godine

Ciljna grupa: zaposlenici Porezne uprave Federacije BiH

Svrha događaja upoznati se sa izradom trogodišnjih i godišnjih planova i usklađenosti istih sa strateškim ciljevima.

Važno – Način prijavljivanja

1. Pravo učešća imaju zaposlenici Porezne uprave Federacije BiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

Obavještenje o statusu prijave

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 29.05.2023. godine.

Napomene: Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba 


Opšte informacije

Broj posjeta

244

Broj prijava

12

Realizatori programa

1. Nijaz Avdukić

Koordinatori programa

1. Amina Bajraktarević


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti