BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za 2023.godinu planira realizaciju jednodnevnog on line programa stručnog usavršavanja na temu „Fiskalna procjena propisa i Izjava o fiskalnoj odgovornosti“, sa sadržajem kako slijedi:

- principi, pravni okvir i elementi izjave o fiskalnoj procjeni propisa i akata planiranja na budžet,

- strateški i pravni okvir za uvođenje fiskalne procjene,

- fiskalna procjena propisa u praksi (pecifične situacije, uticaj na druge nivoe vlasti i nepostajanje fiskalnih posljedica na budžet),

- način popunjavanja i rokovi sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Upitnika Izjave o fiskalnoj odgovornosti,

- obrasci izjave o fiskalnoj odgvornosti,

- uloga budžetske inspekcije.

Mjesto i datum održavanja: On line, 06.06.2023. godine

Metodološki pristup: Interaktivna radionica, razmjena iskustava, diskusija, primjeri iz prakse

Ciljna grupa: Primarna ciljna grupa: Pomoćnici ministara, rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica i državni službenici koji rade na poslovima pripreme i izrade zakona i drugih propisa i akata planiranja na budžet. 

Sekundarna ciljna grupa: Državni službenici budžetskih korisnika, budžeta Federacije BiH, kantona, gradova i općina, utvrđeni u Registru budžetskih korisnika uspostavljenom od strane ministarstva finansija, odnosno službe za finansije, prema propisanoj budžetskoj klasifikaciji.

Očekivani ishodi: 

- Unapređeno znanje i vještine državnih službenika u postupcima pripreme i izrade zakona i drugih propisa i akata planiranja na budžet

- educirani polaznici o pravilnom načinu popunjavanja Obrasca Izjava o fiskalnoj procjeni propisa i Upitnika Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe  koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s. Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 01.06.2023. godine.

Napomena: Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Napominjemo da prilikom izvođenja predmetnog programa Agencija sačinjava audio – vizuelni zapis koji je javno dostupan.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/251-751.

Opšte informacije

Broj posjeta

274

Broj prijava

0

Realizatori programa

1. Elvis Bebaković

Koordinatori programa

1. Jasminka Borković


Prijavite se


Posljednje novosti