BHS

Detaljan opis

Uz podršku SIGMA-e (Support for Improvement in Governance and Management),  Agencija za državnu službu Federacije BiH, planira realizaciju radionice na temu analize i praćenja i ljudskih resursa (HR), koja se sastoji od tri sesije, i to dvije online sesije i jedne sesije uživo. 

Mjesto i datum održavanja: 

Online sesije, 25. maj i 01. juni 2023. godine 

Sesija uživo, Sarajevo, 05. juni 2023. godine

Ciljevi radionice:

Podizati svijest o važnosti sistematske analize i praćenja ljudskih resursa u organima javne uprave i o izazovima u njihovom provođenju u Bosni i Hercegovini.

Predstaviti trenutnu praksu po pitanju analize i praćenja ljudskih resursa u drugim zemljama (tri države članice EU i jedna država iz regije Zapadnog Balkana).

Uključiti ministarstva nadležna za državnu službu i agencije za državnu službu na državnom nivou, u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu u postepeni razvoj i provedbu analize i praćenja ljudskih resursa u BiH.

Ciljna grupa

Direktori i relevantno osoblje iz agencija za državnu službu/upravu na državnom nivou, u FBiH i RS, te iz Pododjeljenja za ljudske resurse Brčko Distrikta.

Predstavnici ministarstava nadležnih za državnu službu na četiri nivoa vlasti.

Predstavnici drugih organa javne uprave koja imaju odgovornosti u oblasti HRM (zaposlenici zaduženi za ljudske resurse, rukovodioci).

Očekivani ishodi

Ministarstva nadležna za državnu službu, agencije za državnu službu/upravu i drugi organi javne uprave koji učestvuju u radionici svjesni su svrhe praćenja upravljanja ljudskim resursima i ključnih faktora uspjeha njegove provedbe te su opredijeljeni za saradnju u cilju uspješne realizacije u BiH.

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s. Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

Krajnji rok za prijavu je: 17.05.2023. godine do 23:59h.

Obavijest o selekciji i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Prijedlog dnevnog reda učesnici mogu preuzeti u dijelu „Radni materijal“.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila razvoj@adsfbih.gov.ba


Opšte informacije

Broj posjeta

127

Broj prijava

24

Realizatori programa
Koordinatori programa

1. Amina Bajraktarević


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti