BHS

Detaljan opis

CAF Uvodna radionica je jednodnevni događaj koji će biti organizovan za članove Radnih grupa za samoprocjenu Grada Bihać i Općine Tešanj i predstavlja prvu fazu u pilotiranju primjene izrađenog  Modela CAF za jedinice lokalne samopurave (JLS) u BiH.

Mjesto održavanja: Sarajevo, Hotel Ibis Style

Ciljna grupa: Radne grupe za samoprocjenu Grada Bihaća i Općine Tešanj

Svrha organizovanja ovog događaja jeste predstavljanje izrađenog Modela CAF za JLS u BiH članovima Radnih grupa za samoprocjenu i upoznavanje sa fazama implementacije CAF-a za JLS u BiH.  

Ovaj alat, osim CAF metodologije, kao dodatak koristi i pomoćni alat sa unaprijed definisana 43 indikatora, koji pomaže JLS da dodatno kvantificiraju i validiraju rezultate svog rada. CAF za JLS u BiH će potaći jedinice lokalne samouprave da kontinuirano unapređuju svoj rad i povećavaju odgovornost, kao i javni nadzor nad radom lokalne uprave i jaču interakciju između građana i njihovih vlasti. 

Ovo je jedna od aktivnosti koju Agencija provodi u skladu sa Planskim dokumentom o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BIH za period 2022-2024 godina, te u okviru projekta MEG 2 (Tehnička pomoć projketa općinskog okolišnog upravljanja)  koji zajednički finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Grad Bihać na ovaj način započinje drugi cklus samoprocjene, jer je prethodno implementiran prvi ciklus samoprocjene uz stručnu pomoć Agencije i sačinjen Plan unapređenja za period 2020-2021, dok Općina Tešanj započinje prvi ciklus samoprocjene.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju imenovani članovi Radnih grupa za samoprocjenu Grada Bihaća i Općine Tešanj koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, polaznici će dobiti obavijest putem e-mail adrese i mogu izvršiti online prijavu na predmetni događaj. Statuse (Prijava prihvaćena/ Prijava odbijena) podnesenih prijava na programe stručnog usavršavanje možete pratiti putem svog korisničkog naloga u dijelu Moj profil - Moje prijave.

Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće u ovoj radionici.

Krajnji rok za prijavu je: 23.03.2023. godine.

Obavijest učesnicima bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog događaja.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila: caf@adsfbih.gov.ba 


Opšte informacije

Broj posjeta

140

Broj prijava

13

Realizatori programa
Koordinatori programa

1. Amina Bajraktarević


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti