BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Općeg programa stručnog usavršavanja 2023., planira realizaciju dvodnevnog programa stručnog usavršavanja na temu: „Odnosi s javnošću u organima državne službe“, u Sarajevu 22. i 23. marta 2023. godine.

Primarna ciljna grupa: Državni službenici zaduženi za komunikaciju i odnose s javnošću

Sekundarna ciljna grupa: Ostali državni službenici

Očekivani ishod: Polaznici će uspješnije komuniciratiti s javnošću,  kao i savladavati komunikacijke prepreke u radnom okruženju; lakše upravljati komunikacijom te ovladati vještinama upravljanja komunikacijom, a posebno strateškim elementima, te kvalitetnije izvršavati svoje zadatke; unaprijediti komunikacijske vještine, te tako doprinijeti kvalitetnijim odnosima s javnošću organa državne službe, lakšoj prezentaciji državne službe  i većoj tranparentnosti.

Sadržaj:

 • Proces interne komunikacije; 
 • Proces i pravila eksterne komunikacije; 
 • Primarne i sekundarne ciljne grupe; 
 • Kanali i stilovi komuniciranja; 
 • Prepreke i izazovi

Izrada strateških komunikacijskih planova

 • Šest osnovnih faza za izradu PR Plana; 
 • Principi strateškog komuniciranja; 
 • Komunikacijski ciljevi
 • Ciljne grupe; 
 • Kanali komunikacije; 
 • Krizna komunikacija i izrada kriznog plana
 • Odnosi s medijima; 

Izrada i realizacija medijskih planova 

 • Osnove medijskog plana: 
 • Elementi medijskog plana: ciljevi, ciljne grupe i komunikacijski kanali, nosioci komunikacije, budžet, način realizacije, evaluacija;  
 • Vođenje kampanje.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici, koje imenuju rukovodioci organa državne službe i koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem nove web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, polaznici će dobiti obavijest putem e-mail adrese i mogu izvršiti online prijavu na predmetni događaj. Statuse (Prijava prihvaćena/ Prijava odbijena) podnesenih prijava na programe stručnog usavršavanje možete pratiti putem svog korisničkog naloga u dijelu Moj profil -> Moje prijave.

Registracija je neophodna samo za one koji se prvi put prijavljuju u TMS-Sistem stručnog usavršavanja, nakon toga obavezni ste otići na web stranicu sa najavljenim programima stručnog usavršavanja, te na pregledu objavljenih programa izabrati program koji želite pohađati i kliknuti na dugme Prijavite se.

Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće u ovoj radionici.

Obavijest polaznicima i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. Polaznicima programa Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji.

Napomena: Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba


Opšte informacije

Broj posjeta

532

Broj prijava

32

Realizatori programa

1. Admir Arnautović

Koordinatori programa

1. Fazila Sivro


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti