BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Općeg programa stručnog usavršavanja - Škola stranih jezika, planira realizaciju višednevnog programa stručnog usavršavanja na temu “Efikasno vođenje sastanaka na engleskom jeziku“ u periodu od 07.03.-06.04.2023. godine.

Mjesto i planirana dinamika: Online, 2 x sedmično u trajanu od po dvije nastavne jedinice (90 minuta dnevno) sa početkom od 8,00 sati.

Metodološki pristup:  Interaktivne metode, kviz, testovi, audio i video datoteke i učenje kroz praktičnu primjenu znanja (learning by doing).

Za aktivno učešće neophodno je obezbijediti tehničke uslove koji podrazumijevaju adekvatnu internet konekciju, te računar/laptop sa kamerom i mikrofonom radi aktivne komunikacije sa realizatorom.

Ciljna grupa: Službenici iz organa javne uprave koji imaju nivo poznavanja engleskog jezika B2 i više, a čija priroda posla zahtijeva razvijene komunikacijske vještine u kontekstu međunarodne saradnje i evropskih integracija, odnosno službenici koji rade u odjeljenjima za međunarodnu saradnju, evropske integracije i izradu projektnih prijedloga ili članovi radnih grupa u sistemu koordinacije evropskih integracija kao i svi ostali službenici koji imaju potrebu komunikacije sa međunarodnim akterima.

Očekivani ishodi:  Po završetku programa, polaznici će na najbolji mogući način moći predstaviti svoje ideje i mišljenja na engleskom jeziku, te usvojiti jezičke vještine i fraze potrebne prilikom vođenja poslovnog sastanka, zatim za pisanje formalne/neformalne agende, korištenje diplomatskog jezika, rješavanje konflikta/neslaganja, postizanje dogovora, zaključivanje sastanka, te izradu zapisnika 58 na engleskom jeziku.

Način vrednovanja i verifikacije znanja: Provjera usvojenih znanja i vještina će se izvršiti kroz praktičnu simulaciju poslovnog sastanka, na kojem svaki polaznik dobija svoju ulogu. Uz pristanak polaznika, završna vježba simulacije sastanka se može snimati. Snimak simulacije sastanka se koristi kao alat prilikom davanja povratnih informacija, odnosno „feedbacka“ polaznicima i dobar je pokazatelj napretka svakog polaznika.

Krajnji rok za prijavu je: 03.03.2023. godine ili do popune grupe.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici, koje imenuju rukovodioci organa državne službe i koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem nove web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, polaznici će dobiti obavijest putem e-mail adrese i mogu izvršiti online prijavu na predmetni događaj. Statuse (Prijava prihvaćena/ Prijava odbijena) podnesenih prijava na programe stručnog usavršavanje možete pratiti putem svog korisničkog naloga u dijelu Moj profil -> Moje prijave.

Registracija je neophodna samo za one koji se prvi put prijavljuju u TMS-Sistem stručnog usavršavanja, nakon toga obavezni ste otići na web stranicu sa najavljenim programima stručnog usavršavanja, te na pregledu objavljenih programa izabrati program koji želite pohađati i kliknuti na dugme Prijavite se.

Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće u ovoj radionici.

Obavijest polaznicima i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. Polaznicima programa Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji.

Napomena: Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba

Opšte informacije

Broj posjeta

498

Broj prijava

20

Realizatori programa

1. Ana Jerkić

Koordinatori programa

1. Sanela Tojaga


Prijavite se


Posljednje novosti