BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za 2023.godinu, planira održati on-line konsultativni sastanak na temu „Zaštita ličnih podataka“. 

Mjesto i datum održavanja: Online putem Zoom platforme, 21.03.2023. godine

Cilj: U pozitivnom okruženju razmijeniti iskustva i pozitivne prakse, te dati odgovore na vaša postavljena pitanja o poteškoćama s kojima se susrećete.

Svoja pitanja možete postaviti putem ovog linka  najkasnije do 17.03.2023. godine.

Za aktivno učešće neophodno je obezbijediti tehničke uslove koji podrazumijevaju adekvatnu internet konekciju, te računar/laptop sa kamerom i mikrofonom radi aktivne komunikacije sa realizatorom.

Ciljna grupa: Državni službenici i namještenici organa državne službe u Federaciji BiH.

Krajnji rok za prijavu je: 15.03.2023. godine ili do popune grupe.

Način   prijavljivanja: Pravo   učešća   imaju   zaposlenici,   koje   imenuju   rukovodioci   organa državne službe i koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem nove web   stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/.  Nakon  verifikacije   naloga   od   strane   ovlaštenih predstavnika Agencije, polaznici će dobiti obavijest putem e-mail adrese kada mogu odmah nakon verifikovane registracije  izvršiti prijavu   na   predmetni   događaj. Statuse   (Prijava   prihvaćena/ Prijava  odbijena) podnesenih prijava na programe stručnog usavršavanje možete pratiti putem svog korisničkog naloga u dijelu Moj profil -> Moje prijave. 

Važna napomena: Registracija je neophodna samo za one koji se prvi put prijavljuju u TMS-Sistem stručnog usavršavanja,  nakon   toga   obavezni   ste   otići   na   web  stranicu   sa   najavljenim   programima stručnog   usavršavanja,   te   na  pregledu   objavljenih   programa  izabrati   program   koji   želite pohađati i kliknuti na dugme Prijavite se.

Ispunjavanjem      prijave   polaznici   izjavljuju   da   su   dobili   saglasnost   neposrednog rukovodioca i rukovodioca organa za učešće u ovoj radionici.

Obavijest polaznicima i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, dva dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. Polaznicima programa Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji. 

Napomena: Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba ili na broj telefona 033/251-751