BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: “Zakon o eksproprijaciji Federacije BiH“. 

Mjesto i datum održavanja: Travnik, 12.06.2024. godine. Tačno mjesto održavanja će biti dostavljeno selektovanim učesnicima tri dana prije održavanja ovog programa.

Ciljna grupa: Zaposlenici jedinica lokalne samouprave koji su voditelji postupka u oblasti eksproprijacije, zaposlenici u službama za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina građenje, opću upravu, općinski pravobranioci, te ostali zaposlenici JLS i organa uprave u FBiH, koji u procesu prijave ukažu potrebu za pohađanjem ove obuke, a opis njihovog radnog mjesta je direktno ili indiretno tretira predmetnu problematiku. 

Očekivani ishod:

Polaznici obuke su upoznati o institutu eksproprijacije, važećim domaćim i međunarodnim propisima koji reguliraju ovu oblast, polaznici obuke su upoznati i kapacitirani o načinu vođenja postupka eksproprijacije u svim fazama- od utvrđivanja javnog intresa do donošenja pravosnažnog rješenja o eksproprijaciji, faktičkoj eksproprijaciji i načinu postupanja, kao i postupku isplate naknade, polaznici obuke su upoznati o načinu vođenja postupka eksproprijacije u projektima finansiranim od strane međunarodnih finansijskih institucija. 

Važno - Način prijavljivanja: 

1.Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe u Federaciji BiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.    Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

Posebna napomena za kreiranje korisničkog naloga za državne službenike sa područja Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona:

Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 

1.Organi državne službe Županije Zapadnohercegovačke/Zapadnohercegovačkog kantona ili

2.Organi državne službe Posavske županije/Posavskog kantona

Nakon odabira 1 ili 2 opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.


2.Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  

3.Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on line platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijavu je: 07.06.2024. godine.

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba