BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: Statistička i analitička obrada podataka

Mjesto i datum održavanja: Online,  22.04.2024. godine sa  početkom od 10:00 sati 

Očekivani ishod: Po završetku edukacija polaznik zna da koristi podatke iz različitih izvora: EUROSTAT, UN, Svjetska banka, razumije prednosti i ograničenja podataka na osnovu različitih metodologija prikupljanja; zna da identifikuje izvore podataka; koristi jednostavnije postupke za provjeru pouzdanosti podataka, zna da sortira višedimenzionalne podatke; odredi osnovne statističke indikatore i odabere odgovarajući grafički prikaz; razumije važnost vizualizacije podataka u procesu planiranja, praćenja i izvještavanja; zna da razumije pouzdanost izvještaja/publikacija koje sadrže zaključke dobijeno na osnovu podataka i statističke analize; zna da izvuče ključne činjenice dobijene analizom podataka i predstaviti ih u obliku kratkog izvještaja.

Metodološki pristup: Predavanje uz vizuelnu i praktičnu prezentaciju i zajednički rad sa učesnicima, analiziranje-komentiranje. 

Važno - Način prijavljivanja: 

1. Pravo učešća imaju državni službenici u organima državne službe u Federaciji BiH koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.   Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

Posebna napomena za kreiranje korisničkog naloga za državne službenike sa područja Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona:

Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 

1. Organi državne službe ŽZH ili

2. Organi državne službe PŽ/PK

Nakon odabira 1 ili 2 opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave: 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijave je: 17.04.2024. godine

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila velida.medanovic@adsfbih.gov.ba