BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja planira realizaciju programa stručnog usavršavanja: „Škola upravnog prava“. 

Mjesto i datum održavanja: Online,  u periodu od 15.04. do 18.04.2024. godine. 

Ciljna grupa: Državni službenici voditelji prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka i ostali državni službenici koji žele unaprijediti znanje u ovoj oblasti

Očekivani ishodi: 

Stečeno i prošireno znanje u pogledu: a) osnovnih pojmova i instituta upravnog postupka i b) nadležnosti organa za upravno postupanje;

Stečeno i prošireno znanje u pogledu: a) stranke u upravnom postupku, b) komuniciranja organa i stranaka i c) dostavljanja u postupku;

Stečeno i prošireno znanje u pogledu: a) pokretanja i toka prvostepenog upravnog postupka; b) dokazivanja u upravnom postupku i c) sačinjavanja rješenja/zaključka;

Stečeno i prošireno znanje u pogledu: a) pravnih lijekova, primarno: žalba i b) toka drugostepenog upravnog postupka;

Stečeno i prošireno znanje u pogledu: izvršenja rješenja u upravnom postupku;

Stečeno i prošireno znanje u pogledu: vanrednih pravnih lijekova; 

Važno - Način prijavljivanja: 

1.Pravo učešća imaju državni službenici u organima državne službe u Federaciji BiH koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s .   Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice  https://hrm.adsfbih.gov.ba/   

3.Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijavu je: 08.04.2024. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba.