BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ureda predsjednika Vlade Kantona 10, planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: “ Pisanje prijedloga projekata“. 

Mjesto i datum održavanja: Livno, 05., 06. i 07. mart, 2024. godine, sa početkom u 10:00 sati 

Ciljna grupa: Zaposlenici organa uprave Kantona 10 

Cilj: Sticanje znanja za smostalno pisanje projekata. 

Metodološki pristup: Predavanje uz vizuelnu prezentaciju i praktične vježbe.

Sadržaj: 

MODUL 1: PCM i Logička matrica

MODUL 2: Od logičkog okvira do prijedloga projekta

MODUL 3: Budžet projekta


Važno - Način prijavljivanja: 

1.Pravo učešća imaju zaposlenici organa urave Kantona 10, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.   

Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3.Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na on line platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

Krajnji rok za prijavu je: 29.02.2024. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/251-751.