BHS

Detaljan opis

SIGMA je krajem 2023. objavila ažurirane Principe javne uprave, koje možete pronaći na web stranici https://www.sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-Administration-2023-edition-BCS.pdf i ovogodišnja procjena stanja u zemljama procesa pristupanja će se odvijati u skladu sa novim Principima. Principi sadrže 6 oblasti 1) Strategija 2) Izrada i koordinacija politika 3) Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima 4) Organizacija, odgovornost i nadzor 5) Pružanje usluga i digitalizacija i 6) Upravljanje javnim finansijama. 

Kao i prethodnih godina u dogovoru sa PAR koodinatorima entiteta i Brčko distrikta BiH za svaku oblast određene su kontakt osobe koje su zadužene da u koordinaciji sa relevantnim institucijama odgovore na pitanja u PAR.IS sistemu. Za oblast upravljanje ljudskim resursima i državna služba identifikovano je 5 institucija (organa državne službe) sa kojima Agencija za državnu službu treba iskoordnirati aktivnosti vezano za popunu podataka.

Organi državne službe i druge institucije sa nivoa Federacije BiH koji sudjeluju u ovom procesu su: Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke; Porezna uprava Federacije BiH i Federalni zavod za zapošljavanje.

U cilju pojašnjenja procesa organizuje se on line sastanak  u ponedjeljak 4.3.2024. godine putem ZOOM platforme. U cilju pristupa ovom sastanku neophodno je da kontakt osobe iz ovih organa izvrše registraciju na događaj kreiranjem korisničkog profila i prijavom na sastanak. 

Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu  https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.

Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog neophodno je da izvrše samo prijavu na predmetni događaj.

Krajnji rok za registraciju na ovaj sastanak je 29.2.2024. godine