BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Sporazuma zaključenog sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija od 20.07.2023. godine, o implementaciji projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama u BiH“, koji je finansiran od strane Republike Slovačke, a implementiran od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, planira realizaciju jednodnevnog  online programa stručnog usavršavanja  “Unapređenje COSO sistema: praćenje i primjena sa aspekta interne revzije “.

Mjesto i datum održavanja: Online, putem Zoom platforme, 26. februar 2024. godine

Ciljna grupa: Interni revizori u organima uprave koji se nalaze u Registru jedinica interne revizije

Sadržaj programa:

- Funkcionalnosti Modula interne revizije u aplikaciji PIFC

- Ovlaštenja i odgovornosti internih revizora u aplikaciji PIFC

- Korištenje aplikacije PIFC – praktičan primjer

- Najčešće praktične dileme.

Način prijavljivanja: 

1. Pravo učešća imaju isključivo zaposlenici iz gore opisane ciljne skupine, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one realizatore koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 23. februar 2024. godine

Obavijest polaznicima i detaljan dnevni red, bit će proslijeđena putem elektronske pošte, prije planiranog početka održavanja ovog programa. Polaznicima programa Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj verziji.

Napomene: 

Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila:  obuka@adsfbih.gov.ba i amina.bajraktarevic@adsfbih.gov.ba