BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja, planira realizaciju online konsultacija na temu “Zaštita ličnih podataka”

Mjesto i datum održavanja: Online, 29.09.2023. godine

Cilj: Jačanje kapaciteta i podizanje svijesti državnih službenika koji  obrađuju lične podatke, posebno u oblasti mogućih zloupotreba i unapređenje znanja u primjeni zakonskih rješenja i jedinstvenog zakonodavstva u zemljama EU, kao što su Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Opšta uredba o zaštiti podataka - GDPR.

Ciljna grupa: Državni službenici i namještenici koje se susreću sa predmetnom problematikom.

Metodološki pristup: Izlaganje uz vizuelnu prezentaciju, primjeri iz prakse i odgovori na pitanja polaznika. 

U cilju sačinjavanja adekvatnog programa, pitanja i dileme vezane za oblast zaštite ličnih podataka možete postaviti putem linka: https://eispit.adsfbih.gov.ba/active-poll/486

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici organa uprave u Federaciji BiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s .  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 26.09.2023. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba   i na broj telefona: 033/251-751.