BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za 2023. godinu planira realizaciju jednodnevnog online programa stručnog usavršavanja na temu "Pregovaračka poglavlja – 35 koraka ka Evropskoj uniji“.

 Mjesto i datum održavanja: Online, 18.10.2023. godine

Primarna ciljna grupa: Državni službenici koji će, zbog prirode radnih mjesta i institucija u kojima rade, biti uključeni u procese provođenja pravila i propisa, ispunjavanje kriterija i prihvatanje cjelokupnog zakonodavstva EU-a.

Sekundarna ciljna grupa: Svi ostali državni službenici koji u svom radu mogu doći u obavezu da učestvuju u procesima, u bilo kojoj od politika odnosno pregovaračkih poglavlja.

Sadržaj:

MODUL 1: Proces pristupanja Europskoj uniji, odnosno proces pripreme za članstvo i ispunjavanja uslova za članstvo; Predstavljanje procesa pripreme Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji; Svrha pregovora i složenost procesa koji uključuje sve institucije u onim područjima koja su obuhvaćena pravnom stečevinom, odnosno poglavljima; Vremenski rokovi vezani za pregovore; Razmatranje prednosti i nedostataka novog članstva, te ukazati na pregovore kao ključni element procesa pristupanja, koji će direktno ovisiti o spremnosti institucija i njihovih zaposlenika da rješavaju postojeće probleme u državi kandidatu za članstvo.

MODUL 2: Pregovaračka poglavlja – 35 specifičnih područja djelovanja institucija Bosne i Hercegovine, odnosno 35 koraka, poglavlja u kojima je podijeljena pravna stečevina Europske unjie, od kojih svako pokriva specifično područje politike kojima će se Bosna i Hercegovina u potpunosti pripremati za članstvo u Europskoj uniji.

MODUL 3: Glavne politike Europske unije; Izdvojiti i detaljnije prezentirati neka od najvažnijih područja u kojima će se odvijati proces pristupanja na političkom i tehničkom nivou, kao što su to sloboda kretanja, ekonomska politika, energetika, transport, zajednička poljoprivredna politika, zaštita okoliša i sl.

Metodološki pristup: Predavanje -ex katedra, diskusija, stidija slučaja.

Očekivani ishodi:

- Polaznici programa razumijeli proces pristupanja Europskoj uniji

- Upoznati sa svim područjima i pregovaračkim poglavljima u kojima će provoditi procese usklađivanja sa pravnom stečevinom

- Shvatili značaj pregovaračkih poglavlja, te mogu prepoznati politike u kojima će provoditi svoje aktivnosti

- Osposobljeni za izradu jednostavnijeg izvještaja.

Važno- Način prijavljivanja:

1.         Pravo učešća imaju zaposlenici organa uprave u FBiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.         Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3.         Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.         Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.         Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 12.10.2023. godine.

Napomene: Prijavom na program stručnog usavršavanja u organizaciji Agencije, svi polaznici su saglasni da Agencija može sačiniti  audio – vizuelni zapis istog, te ga učiniti dostupnim javnosti putem društvenih mreža i drugih platformi u vlasništvu Agencije.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba   i na broj telefona: 033/251-751.

Opšte informacije

Broj posjeta

614

Broj prijava

48

Realizatori programa

1. Lejla Ramić-Mesihović

Koordinatori programa

1. Sanela Tojaga


Radni materijal

Prijavite se


Posljednje novosti