BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za 2023. godinu planira realizaciju jednodnevnog online programa stručnog usavršavanja na temu "Procjena rizika od korupcije u propisima“.

Mjesto i datum održavanja: Online, 11.10.2023. godine

Ciljna grupa: Zaposlenici organa državne službe Federacije BiH

Sadržaj:

MODUL 1: Procjena podložnosti zakonskih propisa korupciji

MODUL 2: Okvir za provedbu

MODUL 3: Koruptivni rizici u regulativi

Metodološki pristup: Interaktivno predavanje, kroz vježbe i predstavljanje praktičnih i konkretnih primjera iz prakse, video snimci i diskusija.

Očekivani ishodi:

- Polaznici upoznati sa osnovama koje se odnose na procjenu rizika od korupcije u propisima

- Polaznici nakon obuke mogu prepoznati potencijalne rizike i nepravilnosti u propisima te predložiti njihovo otklanjanje

- Polaznici obučeni za rad u komisijama /grupama za Izradu/izmjene i dopune propisa i prepoznavanje rizika od korupcije u 106 propisima

Važno- Način prijavljivanja:

1.         Pravo učešća imaju zaposlenici organa uprave u Federaciji BiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2.         Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3.         Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4.         Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5.         Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 05.10.2023. godine.

Napomene: Prijavom na program stručnog usavršavanja u organizaciji Agencije, svi polaznici su saglasni da Agencija može sačiniti  audio – vizuelni zapis istog, te ga učiniti dostupnim javnosti putem društvenih mreža i drugih platformi u vlasništvu Agencije.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba   i na broj telefona: 033/251-751.