BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Vlade Bosansko-podrinjskog kantona, planira realizaciju Dvodnevnog in house programa stručnog usavršavanja na temu “Pisanje prijedloga projekata”

Mjesto i datum održavanja: Goražde, u zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona 21. i 22.09.2023. godine, sa početkom u 10 sati.

Cilj: Sticanje znanja za smostalno pisanje projekata.

Ciljna grupa: Zaposlenici u organima uprave u Bosansko-podrinjskom kantonu.

Metodološki pristup: Predavanje uz vizuelnu prezentaciju i praktične vježbe.

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici u organima uprave u Bosansko-podrinjskom kantonu, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici (državni službenici i namještenici) izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one realizatore koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave: 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 18.09.2023. godine.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba   i na broj telefona: 033/251-751.