BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, planira realizaciju In house programa stručnog usavršavanja na temu “Zaštita ličnih podataka“. 

Mjesto održavanja: Sarajevo, prostorije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Datum održavanja: 27.09.2023. godine

Tema: Zaštita ličnih podataka

Podteme, pitanja i nedoumice:   Davanje povjerljivih informacija koje se odnose na visinu plate shodno Zakonu; Značaj JMBG kroz Zakon o zaštiti ličnih podataka; Dostavljanje JMBG brojeva radnika/zaposlenika trećim licima; Davnje ličnih podataka trećoj osobi; Šta je moj lični podatak?; Postoje li posebne kategorije ličnih podataka?; Kada se lični podaci smiju obrađivati?; Kako postupiti kada osoba smatra da su joj lični podaci zloupotrijebljeni?; Kako postupiti ako se kršenje prava već desilo?.

Cilj: Jačanje kapaciteta i podizanje svijesti državnih službenika koji  obrađuju lične podatke, posebno u oblasti mogućih zloupotreba i unapređenje znanja u primjeni zakonskih rješenja i jedinstvenog zakonodavstva u zemljama EU, kao što su Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Opšta uredba o zaštiti podataka - GDPR.

Očekivanja učesnika programa: Procjena trenutnog poznavanja propisa o zaštiti ličnih podataka, unapređenje znanja o ovoj temi, primjenjivost stečenog znanja u praksi.

Ciljna grupa: Uposlenici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Metodološki pristup: Predavanje uz vizuelnu prezentaciju, primjeri iz prakse i odgovori na pitanja učesnika.

Važno - Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona sarajevo koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s. Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 21.09.2023. godine

Za eventualna pitanja, kontaktirati putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  ili telefona broj 033/251-751.