BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, u okviru VI ciklusa Programa stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike planira realizaciju jednodnevnog programa stručnog usavršavanja na temu „Pružanje javnih usluga-ostvarivanje koristi od digitalizacije“

Mjesto i datum održavanja: Online, 30. maj 2023. godine

Sadržaj programa: 

- Vještine i kapaciteti koji su potrebni za zaposlene u državnoj službi

- Ključni elementi e-uprave u BiH i kako ubrzati digitalnu transformaciju

- Primjeri uspješne transformacije usluga uz korišćenje digitalizacije; 

- Upravljanje kvalitetom u pružanju usluge: od smislenih podataka ka kvalitetnim uslugama

Ciljna grupa: Rukovodeći državni službenici i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica 

Važno- Način prijavljivanja:

1. Pravo učešća imaju zaposlenici organa državne službe u FBiH, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/. Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani.

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 29.05.2023. godine.

Napomene: Agencija zadržava pravo obavještavanja rukovodilaca institucija o neprisutnosti /odustajanju od pohađanja programa pisanim putem, kao i otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Organizator obezbjeđuje noćenje za učesnike čije je mjesto rada udaljeno preko 70 km od mjesta održavanja ovog događaja.

Organizator ne snosi troškove putovanja.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/251-751.