BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Općinskog suda u Sarajevu, planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: “Poslovna komunikacija“. 

Mjesto i datum održavanja: Sarajevo (prostorije Suda), 26. maja 2023. godine

Sadržaj:

Osnove poslovne komunikacije

Komunikacijska pravila u radnom okruženju

Etičko ponašanje u radnom okruženju

 Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zaposlenici Općinskog suda u Sarajevu, koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ . Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.  Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one realizatore koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Krajnji rok za prijavu je: 25.05.2023. godine.

Napomene: Agencija zadržava pravo otkazivanja programa stručnog usavršavanja zbog nedovoljnog broja prijava i u slučaju iznenadnih okolnosti i odluka kriznih štabova u Federaciji BiH.

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila obuka@adsfbih.gov.ba  i na broj telefona: 033/251-751.

Opšte informacije

Broj posjeta

88

Broj prijava

0

Realizatori programa

1. Samira Demirović

Koordinatori programa

1. Fazila Sivro


Prijavite se


Posljednje novosti