BHS

Program harmonizacija postupanja i praksi inspekcijskih organa u Federaciji BiH

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Dec 2022 13:52

Program harmonizacija postupanja i praksi inspekcijskih organa u Federaciji BiH, pratilo 46 polaznika. On line program stručnog usavršavanja je održan 12.12.2022. godine s ciljem rješavanja praktičnih pitanja i dilema.

Potpisan sporazum o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u USK

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Dec 2022 13:47

U organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Vlade Unsko-sanskog kantona danas je u Bihaću organizovano potpisivanje Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Unsko- sanskom kantonu u budžetskoj 2022. godini i Model sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH.

Usvojena Strategija za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Dec 2022 13:42

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije BiH, usvojila Strategiju za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH za period 2022 - 2027. godina.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

125
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Sljedeća stranica