BHS

Realizovan program Finansijsko upravljanje i kontrola za organe uprave Unsko-sanskog kantona

Root Admin

Aktuelni događaji

12. Apr 2023 08:55

On line program stručnog usavršavanja na temu " Finansijsko upravljanje i kontrola" održan je 07.04.2023. godine za zaposlenike organa uprave Unsko sanskog kantona. Učešće je uzelo 23 polaznika

Realizovan program jačanja kapaciteta državnih službenika u cilju brze reakcije na dezinformacije

Root Admin

Aktuelni događaji

07. Apr 2023 10:39

U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH, 06.aprila 2023. godine, održan je online program na temu Dezinformacija; Učinkovitom reakcijom na dezinformacije do povjerenja javnosti.

Održana CAF Uvodna radionica za članove Radnih grupa Grada Bihaća i Općine Tešanj

Root Admin

Aktuelni događaji

03. Apr 2023 13:38

U utorak, 28.03.2023. godine održana je CAF Uvodna za članove Radnih grupa za samoprocjenu Grada Bihać i Općine Tešanj. Ova radionica predstavlja prvu fazu u pilotiranju primjene izrađenog Modela CAF za jedinice lokalne samopurave (JLS) u BiH.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica