BHS

Tokom aprila 2023. godine realizovana dva programa stručnog usavršavanja za organe uprave USK

Root Admin

Aktuelni događaji

25. Apr 2023 19:47

Za organe uprave Unsko-sanskog kantona u aprilu mjesecu održana su dva programa stručnog usavršavanja na temu „Izrada mape procesa“ i „Upravljanje rizicima i izrada registra rizika“ a učešće je uzeo 51 polaznik.

U Sarajevu održan program stručnog usavršavanja na temu Prezentacijske vještine

Root Admin

Aktuelni događaji

25. Apr 2023 19:38

U cilju jačanja vještina prezentiranja i kompetencija neophodnih za uspješan javni nastup, u Sarajevu je 18. i 19. aprila 2023. godine realizovan dvodnevi program pod nazivom „Prezentacijske vještine“. Zbog velikog interesovanja zaposlenih u organima državne službe, ovaj program je realizovan za dvije grupe polaznika.

Realizovan višednevni kurs Engleskog jezika za A1, A2 i B1/B2 nivo

Root Admin

Aktuelni događaji

24. Apr 2023 08:12

Na zahtjev Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog zavoda za poljoprivredu, Vlade Kantona 10 i Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona, u okviru Općeg programa stručnog usavršavanje, realizovan je višednevni program stručnog usavršavanja na temu Engleski jezik - A1 nivo, A2 nivo i B1/B2 nivo. u periodu 09.03.-19.04. 2023. godine.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica