BHS

Završena dva programa u oblasti javnih finansija koje su pohađala 153 polaznika

Root Admin

Aktuelni događaji

12. Jun 2023 06:34

Dvije on line radionice za zaposlenike organa uprave u FBiH na teme „Fiskalna procjena propisa i Izjava o fiskalnoj odgovornosti“ i Proces izrade budžeta, planiranje i izvršavanje finansijskih sredstava u Federaciji BiH, održane 06. i 08. juna 2023. godine.

Realizovan jednodnevni inhouse program po zahtjevu Grada Konjic

Root Admin

Aktuelni događaji

12. Jun 2023 06:27

Na zahtjev Grada Konjic, 07.06.2023. godine je realizovan jednodnevni inhouse program stručnog usavršavanja na temu „Primjena Zakona o javnim nabavkama BiH“.

Održan sastanak članova Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resursa

Root Admin

Aktuelni događaji

09. Jun 2023 14:14

U prostorijama Vlade Federacije BiH, u petak 09.06.2023. godine održan je prvi sastanak članova Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH. Radnu grupu čine predstavnici devet kantonalnih ministarstava pravde/pravosuđa i uprave, koji su imenovani Rješenjem direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica